Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft2 NEDERLANDSCHE
.]nnv tia digden van den Prins en de Staten weder geftild
' v/aren. Ook was de Prins op den 12 April
iS^S, voor de vierde maal in den echt getreden met
jLoi;isA VAN coLiGNY, dochter van wijlen den
Admiraal van Frankrijk. Deze VorlHn beviel
i^B^, den 19 Januarij van het volgende jaar van eenen
zoon, die op den 12 Junij de namen van frede-
rik hendrik ontving , tevwijl twee dagen vroe-
ger de Hertog van Anjou, die zich nu weder
naar Frankr'jk had begeven, zijne fchande niet
lang overleefde , maar te Chat^au-Thi^rry (*)
aan eene zware bloedvloeijing in het sóile jaar
van zijn leven overleed, toen )iien juist bezig
was aan eene verzoening met hem tc werken.
Nii begon men op nieuws te denken, om de op-
permagt aan den Prins van Oranje op te dragen,
en men zettede dit zoo fterk door, dat men reeds
in Holland de Grafelijkheid aan den Prins opge-
dragen , en de Staatsregeling bepaald had. Het
aarzelen van eenige fteden in Zeeland deed ook
A>nfierdam en Qouda aarzelen; doch ondanks de-
ze vertraging, die wel hoofdzakelijk door han-
dels-belang veroorzaakt werd , zoude de inhul-
diging voorzeker hebben plaats gehad , indien
dezelve niet geJieel en^ al verhinderd was.ge-
worden door des Prinfen noodlottigen dood,
waarvan wij nu fpreken moeten.
• ^ Het
TOeuG kldinc ftad in het Fran|clie Departemc^nt v?.u
ie iii.<ne I niet 4200 in wonets; dc gcboortcplaais vün
* ^A lo^rAlNl:.