Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 NEDER.LANDSCHE
Jaar na E^^ werd nog vermeerderd , toen in het jaar 68
CH»^ JULIUS PAULUS, een Bataafsch edelman , en bróe-
Tusop.jjpj. ^^^ ^^^ voornaamften veldheer der Batavie-
ren^ claudius civilis , ondcr de regering van
Keizer galba, gevangen genomen, en onfchuldig
gedood werd, terwijl men civilis mede geboeid
naar Rome bragt. Naauweiijks, eéhter, Vas deze
teruggekomen, of hij maakte gebruik'van de on-
tevredenheid der Bataaffche krijgslieden tiver den
Keizer, en van den zwakken ftaat des Romein-
<5p-277-legers; hij riep de aanzienlijkfte Batavie-
ren in een heilig bosch bijeen, onthaalde hen
op een gastmaal, floot met hen, de Friezen en
de Kan\nefaten of Konljnenvotters {yangers), die
op het eiland der Batavieren^ aan den zeekant,
woonden, een verbond, en gaf, met hen, den
Romeinen vèrfcheidene nederlagen, ontnam hun
eene vloot van vier en twintig fchepen op den
Ktjn^ en verkreeg met de zijnen den naam van Her-
ßellers der Frijheid. Daar echter civilis wel in-
zag, dat hij te zwak was, om op den duur de-
zen ftrijd vol te houden, nam hij het aanbod van
cerialis, die eenig voordeel op hem behaald
had , tot den vrede aan , en legde de wapens ne-
der; fchoon het buiten twijfel is, dat de Bata-
vieren hierbij hnnne oude voordeelen weder ie-»
rugkregen.
Omtrent 200 jaren bleven hunne zaken in
dien ftaat, doch in 277, en later, maakten de
Franken en Sakfers zich beurtelings van dit
Land