Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
GESCHIEDENIS. 7
I
de onderfcheidene krijgsbedrijven van fk^ux én J"'**' ^
de Staten, in dit jaar, in bijzonderheden te trc-j/tji
<Jen : met afwisfelend voordeel werden zij be-
dreven. Wij willen u liever eenig nader berigt
van het verraad des Hcrtogs van Attjou^ ge-
woonlijk de Franjche Furie {*) genoemd, medft^
deelen.
De Hertog was niet weinig ontevreden, dat
zijne magt hier te Lande zoo zeer bepaald \Vai,
cn -te meer, daar zijn broeder, de Koning,
geene hulp wÜdc geven, dan op voorwaarde,
dat de Staten zouden beloven , dat deze Landen,
na den dood des ïlertogs, aan Frankrijk zouden
komen, cn de Staten dit weigerden; hij befloot
dus, op raad van eenige onbezonnene Franichc
Raadslieden, ter verzekering van zijne magt,
<le voornaamfte plaatfen voor Frankrijk te be-
magtigen. De zaak gelukte te Duinkerken, Dix-
nmid€n\, Dender.-nonde , en elders in Vlaanderen;
maar fprong af te OJiende , Nieuwpocrt, Brugge ^
en vooral te Antwerpen, Reeds lang was hier, on-
der den fchijn van iets groots tegen dc Spanjaar-
den te ondernemen, ecne.groote magt verzameld;
doch men vattedc hieromtrent geenen argwaan
op,
Q*) Men noemt dit de rr^cnfchc Furie, in tcgenover-
ftcl'ing van de Engelfche cn Spaavjche l-'urie : de eerfte
gepleegd, toen de F.ni;clfclien Ucchtien, dat door mon-
niken vcrcvedigd werd, vcryvcrdtli cn geheel .uitplun-
derdrn, _ De wóede Kcr SiN'nj.iarden, in 1576, mede te.
AiHM'erpen, werd d& Spaanfche Furit ieftocm«l.
A 4
é