Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 NEDERLANDSCHE
Ja« na Natnurlijk veroorzaakte de tijding van dit gm-
chris" *
welihik niet weinig fchrik in het Vaderland, en
ï5'S2. niet weinig vreugde bij deszelfs vijanden , die
rien Prins reeds voor dood hielden. 'Gelukkig
was dê wonde niet doodelijk, fchoon de Prins
zeer langzaam herftelde; döch de moordenaar
werd door ,de tegenwoordig zijnde terftond
met verfcheidene fteken doodgeftoken. Kader-
hand, echter, werd zijn lijk openlijk gevieren-
deeld; de monnik en andere medepligtigen wer-
15S3. den naar verdienften geftraft, doch d'aNastro
was bij tijds naar Parma ontvlugt, Ondertus-
fchen trof deu Vorst een nieuwe flag: zijne ge-
trouwe gade, CHARLOTTE VAN BOURBON, door
fchrik op fchrik gekrenkt, en door het aanhou-
dend waken bij, en het oppasfen van haren ge-
maal afgetobd, werd hem, op den 31 Mei, drie
dagen nadat de Vorst zijnen kerkgang had ge-
daan, welke een plegtige dankdag in Nederland
was, door eene heete koorts ontrukt. Kort
hierna werd er te Brugge, door zekeren salze-
j>o, zoowel tegen den Prins als den Hertog van
JinjoUy een nieuwe aanüag gefmee'd ; doch dezel-
ve werd gelukkig ontdekt, en de voornaudfte
aanleggers daarvan \verden geftraft.
In het laatst van dit jaar werd, op last van
Paus GREGORius , de nieuv/e of Grego^-iaanfche
ilijl in den »imanak ingevoerd, welken gij ze-
ker reeds in het tijdrekenkundig onderwijs zult
hebben lecrea kennen.
Het zoude ons te veel doen uitweiden, bij
dc