Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft2 NEDERLANDSCHE
Jaar na nog den Staten aangenaam moesten weze:i, gee-
Tos"' ne Staatsraden dan Mederlanders hebben mögt,
en ook de voornaamfte ambten van zijn Hui»
aan Nederlanders geven moest; daarenboven
moest hij de Unie van C^r^ff/i/handhaven, en
den Godsdienst op den tegenwoordigen voet la-
ten blijven (*). /Ü'ewijl nu de Aartshertog Mat-
thias aan zijn klein bewind een eind© zag, ver-
liet hij, hoewel ongaarne, deze Gewesten, ter-
wijl ANjou begoT. met Ka/nerijk f dat door parma
«n een jaar 'belegerd geweest, en door hon-
gersnood op het uiterfte was gebragt, te ont-
zetten, en Caieau-CambréfU tot de overgave te
dwingen, en vervolgens ovev een huwelijk met
de Koningin Elizabeth van BngfJarä tc hande-
lën, dat, ho'e verre . ook gevorderd, echter
. . »
vruchteloos afliep.
* ""Nu werd awjou te Jntwerpen met den uitbun-
d'igften luister als Hertog van Braband en Heer
«Ier overige Gev/estèn gehuldigd; doch Holland^
Zeéland en Utrecht, die liever den Prins van
Cfanje aan hethoofd der Regering zagen, deden,
= helft geene hulde; maar zelfs droeg het eerfi'e
Gewest dit bewind terftond aan den Prins op,
kctgeen ANJOU niet weinig verbitterde.
Daar
C*) Men vindt dit verdrag in j'^n geheel bü bor, Ilde
lïeel , "it'de Boek, biadz. ii enz. Wagenaar. , /^ä-
/Vr/. kiit.y Vlldc Deel, bladz. 403, en kük, /W,
^••rienheek^ IJde Deel, Ardkel JUn^nn^ bladz. 555
«n elders^