Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. W57
nadeel toegebragt, waardoor hij zich den titel
CHKIS"
Tan Befchermer der Nederlandfche y rij held had tus
weten te bezorgen, en de belofte had verkre-
gen, dat, indien de Staten immer van Heer ver-
anderden, zij hem boven alle anderen verkiezen
Zouden. Dan, wijl men zeer voorzigtig met
hem meende te moeten omgaan, en hem geene
fteden had willen inruimen, was hij in 1579
gramftorig weder vertrokken, waarop toen de
Unie van Utrecht (zie ifte Stukje , bladz. i6o)
gefloten werd. Daar echter thans de nood op
nieuws dringende was geworden, en de Prins
niet tegelijk in den Raad raadgeven, en in het
veld gebieden kon, terwijl men echter in het
benoemen van een opperhoofd alleen de ware
redding van het Vaderland meende te kunnen
vinden , liet men op nieuws liet oog op anjou
vallen; en fchoon fommige Provinciën en inwo-
ners er fterk tegen waren , (hebbende Ovetijsfel
er nimmer in toegeftemd) werd er, na het uit
den weg ruimen van vele moeij.elijkheden, op.
den 19 September 1580 , met hem een verdrag ge- ïfiSo.
teekend, waarbij aan dien Vorst al de oude ti-,
tels van Hertog, Graaf en Heer der onderfchei-
dene Gewesten werden opgedragen. Voorts
ftrekten de voorwaarden niet alleen, om
's Lands regtén en vrijireden voor inbreuken yan
zijnen kaïU te beveiligen, maar ook om de erf-
opvolging op dien voet'te'bepalën, dat de Sta-
ten uit zijne, zoons alleerf èene verkiezing kon-
den doen; terwijl tij op één' of twee na^ dic
Al nog
^----