Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
% NEDERLANDSCHE
RARDS dien vorst te De/fs niet verraderlijk
^ doorfchoten had; dic gebeurde den lo Julij
r'l
ï- •
li'' ■
1584,
Wij hebben reeds in het vorige Stnkje (bladz.
15* en 152) gezien, dat de Staten van Holland
en Zë&land een voornaam gedeelte van het be-
ftuur aan den Prins van Oranje hadden opgedra-
gen; de Prins had echter hiervan nog niet open-
lijk den titel aangenomen, omdat de Koning
van Spanje toen nog als Heer erkend werd. Ook
zagen wij (bladz. » dat de algemeene land-
voogdij aan den A-artshertog matthia» van oos-
tenrijk was toevertrouwd, dic echter in het
geheel tot de regering niet b^ekwaam was. Daar
deze zonder eenig volk in het Land gekomen
was, konde hij in den waarlijk benaauwden toc-
l^and des Lands zeer weinig verrigten, Onder-
tusfchen werd er bij de binnenlandfehe verdeeld-
heden en verwarring dringend hulp vereischt.
hl dezen toelland nu bood fran(?ois de valois.
Hertog van Jlenqon en ook vun Anjou, (onder
welken laatften naam hij het meeste bekend is)
die grooten zin in het opperbewind over deze
Landen had, zijne hulp aan; en daar hij een
broeder van Hendrik IH, Koning van Frankrijk^
was, op wiens bijftand men in dat geval meen- ^
de te kunnen rekenen, bègon men hieraan meer
fn meer gehoor te geven. Reeds in 1578 was de
Hertog met eene aanzienlijke magt op de tircn-|
zen gekomen, en had den S;'anjaarden etui^;
na-