Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ ^ Q^^^f^n L£ U E V S. ^
nj^ïerhtind tle Hd Granln^en geljq^wd,^^. Jaar na
Hij wpfdt .gepemd , a^s'de edehiio^dj^ ^^^
.en ila^kundig ^ehapdeld te hebben ,^daar,hij hup,.. - . - •
lauderi;j.e4i, ter uitzetting hunner grenzeji, maar
oqk tevens geregt^dp , wetten , gaf. — De Fri&r
ecljter,^ de gj'enspalen nog verder wiUendp
nitjjr^iden, werden hipn.n verhinderd door ^vl^
.^Ws ,^die, het. bpvel over Ntt4er-Qermartië,vpertie^
jwaaxom twee hunner opperhoofden ngar Rg^ß
gingen, alwaar zij, lum ftoutinoedig en
zqnderling gedrag, 4Qor den Keizer met hj^t
burgerregt befchopken wer^n ; de land{;n ^noe§r' ' ^
.X(?n zij echter afftaan, h^eng ?;ij,n^t ^ie^ejp^öp«
voor ?ij door AY1XUÄ, met hulpbenden ^
gedwo^ig^ , .' ^
Dc Baiavi'ercny aartgcvoe|-d door 'CLA^Dltis
ciyius, VÄrhiev^u, ^ic.h m^de i|i
te^en , dß. Romtiamdoel) in v.tälgöJici^
jaar rce'Jis werden ^ij,^door ckrialis; met
een'talrijk leger, tot een vei-drag genoodzaakt.
_ De Bafayiare» waren nii bijna, epne ïeuv
vrienden en bon^tjenooten der Romeinen ge-
weest, ep, van hufnon ka^u, l'tjeQdsiairti, hetv^r,-
po-nd geint>uw gebJeven; dan, de ver-
meerderden hunne eifchen, om op nifiuws 4n4a-
fchappen le hebben, zoodanig, dat zij niet al-
leen jöngè, maar'oöli oude en magtelóökë he-
den tot de krijgsdiensi dwongen, hctg-ene de
gemoederen aan het marren bragj. Dit ongenoé-
gön
É