Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLAl^DSCHE
t laren lijki aan de Rometnen een zeker getal o.sfenhut-
CBR»-ten behoeve der foldaten, leveren Qeepe
tus. geringe fchatting, naar hunne behoeften bere-
kend) terwijl ^^ Vriezen denzelfden drusus , kort
daarna, in zijnen krijgstogt tegen de Cauchen^
die tusfehen de Eemi en de Eibe^ en op'eenige
eilanden, omtrent dezelve, woonden, zoowel
door hunnen moed, als hunne bekendheid met
dit Land, ten dienst ftonden.
Jaarna Onder anderen verQoegen de Friezenin
TüsaV. ^^^ jaar 28, de Romeinen^ onder, apronius ,
ei; in het jaar 50 , nadat zij met corbulo
een verdrag gefloten hadden; doch toen wcr-
50. den 3ij door avitus weder overwonnen en
onderworpen.
"De Friezen^ bijzonder deor OLENNtus, die os-
fenhuiden van hen vergde, welkè zij niet kon-
den leveren, en dus hunne akkers in bezit, én
hunne vrouwen en kinderen in flavernij nam,
getergd, ftonden tegen de Romeinen op, en floe-
gen hen op den genoemden tijd, waardoor de
Vriezen hunne vrijheid weder terugkregen, en
alom bij de Duitfchers vermaard, en bij de Ro-
meinen achtbaar werden, zoodat de laatften hen
tot in het jaar 50 in rust lieten. Toén echter
hadden Vriezen eenige lédige velden, aan den
Rijf^t ingenomen, welke corbulo hun weder ont-
nam; hij bragt hen tot onderwerping , en fticht-
te eene fterkte , zoo men wil, op de vlakte, ai-
waar