Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O E S C H I E D E N I S. '.

I
wilden de Hervormden den Doopsgezinden het Jaar na
bürgerregt' ontzeggen; doch de Prins, die van chris-
de leden ■ dier gemeente veei dienst genoten [^A
had , ftelde hierop ord«. Ook in Gelderlmid wo.n
de HebvoVnxing voet, en in Goes namen de Her-
varmden de kerk met geweld in.
Offchoon ALEXANDER FARNEZE, die Don
jan opgevolgd was, meer belwaamheid en
nioeds bezat dan zijn voorganger 9 kon hij
•echter niet beletten, dat de Staten dezer Lan-
den 5 op 'aanraden en door het beleid des Prin-
fen, hoé langer hoe nader vereenigd werden,
cn eindelijk in 1579, op.den 23den Januarij,
te.. Utrecht een verbond aangingen, waarbij
men elkander hulp beloofde ^ om de Spanjaar-
den tegen te gaan. Dit verbond 'wordt dc,
Unie^ yan Utrecht genoemd; hec is eerst ge-
teekend door de afgevaardigden van Gelder*
land en Zutphm'i van Holland^ Zeeland^
Utrecht en de Ommelanden ; later door i^^g^
land en Oyenjsfcl^ en in 1594 ook door de
ftad Groningen. Al dien tijd, had nion nog
den fchijn behouden^ alsof men niet tegen de
Spanjaarden en tegen de 'onderdrukking vocht;-;
doch op den aOftcn Julij des ja'ars 1581 vcr-
L 3
klaar-