Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
NEDERLAMDSCHE
Jïiar na voor den Prins. De leer der Hervormden
TUS werd aldaar nu openlijk gepredikt.
157B.
Onderfcheidene pogingen had men reeds aan-
gewend, om Jmfierd'am tot de Staatfche zijde
over te halen, docli alle waren mi-slukt; einde-
lijk werd er, door bemiddeling van Utrecht, een
verdrag getroffen, echter onder uitdrukkelijk
beding, dat de Regering der ftad en derzelver
voorregten ongefchonden zouden blijven, en
men daar binnen niet anders dan de Roomfche
Godsdienst dulden zou. Kort daarna gevoelden
- de Onroomfchen zich fterk genoeg, om, met
een deel uitgewekene ballingen , de toegangen
tot den Dam te ftoppen, naar het ftadhnis te
gaan , en de Regeringsleden zoo van daar als uit
hnnne hiiizen te halen en naar de Waag te bren- ;
gen; vervolgens bragten zij hen met eenige/
Roomfche geestelijken naar het Water, en in j
verfcheidene vaartuigen fcheep, en zettcden hen^j
buiten de fihd weder aan land; voorts benoem-
den zij eene nieuwe Regering, terwijl dè Her-
vormden niet alleen reeds in de oude ennieuwc^l
kerken begonnen te prediken , maar ook de Lu-'
therfchen en Doopsgezinden, ja zelfs ook in
ftilte de Roomfchen , Godsdienftige, bijeenkomften
hielden. ïnsgeliiks kwamen er te Haariem, op j|
Sacramentsdag, onlusten, daar het, gemeen met
geveld geweer in de keVk ftoof,-welke toen tot
in Septem'^cr gefloten bleef, en naderhand voor,
de Hervormden gcfchikt werd, In Middelburg'
wil-}]
''11