Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C n I E D E N 1 S. t6s
eeiten anderen Landvoogd in zijne plaats te be-Jaar na-
roemen , en den Ruad van State te magtigen, chris-
t u s
middelerwijl het bevel te voeren.
De ,Prins deed nu in den zomer van dit jaar,
met .zijne gemalinne, eene reis door Noord- en
Zutd'HoUand^ alwaar hij met de grootfte blijken
van achting ontvangen werd. Utrecht viel hem
in dit jaar ook weder toe, terwijl de Algeniee- .
ne Staten zich van onderfcheidene plaatfen, als
Antwerpen, hergen op Zoom, Steenbergen, flko-
ten en 'sBoich^ tegen de aanOagen van Don jan
verzekerden. Oranje wist ook door list Breda
in handen te krijgen, werd te Antwerpen en
Brusfel met veel HaatHe ingehaald , en zelfs tot
Ruwaard van Braband, een ambt van het hoog-
üe gewigt, verkozen; doch 'sPrinfen partijen
bekuipten , dat de algemeene Landvoogdij aan
den Aart&hertog van Oonenrtjk, broeder van den
Keizer, werd toevertrouwd, die echter tot dezen
post niet in ftaat was. Hierom lieide men oran-
je tot zijnen algemeenen Stadhouder aan, waar-
door 'sPrinfen gezag dern»ate ftec;g, dat de aan-
hangers van Don joan den Aartshertog den
ran den Pr'^ns noemden, wijl deze flechts tee-
kende, hetgene de Prins hem voorleide.
De Noordelijke Provinciën (naderhand Fer-
tenigdc Nederiandèn) waren nu meestal op
zijne zijde. Amßerdam zelfs, dat lang Spaansch-
« é^zind gebleven was, verklaarde zich in 1578
^ La vooT
i ■ *