Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 NEDERLAMDSCHE
jaa^ na^ Op reqursens volgde Don jan van oos«-
Yüs TENRijic, door den Koning van Spanje als;
Landvoogd der NèderlaiJilen herwaarts gezon-
den; doch de Staten des Lands verkozen den
Aartshertog ïmatthias , dië ^ jong en onbedre-
ven zijnde, wehiig goeds uitrigtte , en gedu-
rende wiens befluur de invloed en het gezag,
des Printen van Oranje^ bij gevolg, zeer ver-
meerderden*
Op den iften Mei deed Don jan, als nieuw
aangeftelde Landvoogd, zijne plegtige intrede,
in Brusfel, en h-aalde vervolgens dc Provinciën,
Holland en Zeeland aUeen uitgezonderd, over,
om een nieuw verbond niet hem aan te gaan ,
waarbij zij beloofden , de Uoomfche Gods-
dienst te handhaven, de Gentfche bevredi-
ging te onderhouden, en den Koning gehoor-
zaamheid te bewijzen , op voorwaarde , dat de
Spaanfche krijgsknechten het Land zouden ver-
laten. Ook liet hij in dezen zin een plakkaat
afkondigen , hetwelk het eeuwig Edikt genoemd
werd, en werkelijk de Spanjaarden uit het Land
trekken; doch weldra maakte hij zich verdacht,
daar hij de Hoogduitfche troepen trachtte hier
te houden , en tevens de Kasteelen van Namen
en Charlemont innam. Dit gaf den Staten aanlei-
^r (ding, om den Koning eerst om eén bevel aan
Dón joan te verzQeken , ten einde de Gentfche
bevrediging te onderhouden, en vervolgens om
eeneu