Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDE N I S. i6s
bijna zes duizend inwoners vermoordden» DitJparnaj.
bragt ni.et weinig toe tot de bevordering van ;
den vredeshandel te Gefjt, welke i^eeds in Octo-
ber begonnen was, en op den 8ften November
geteekend werd ; de Staten der andere Provin-
ciën kwamen hierbij;.met den Prins en die vati
Holland en Zeeland^ in 26 artikelen, overeen,
waarvan dè voornaamfte waren, dat men onder-
ling eene goede en naauwkeurige vriendfchap
onderhouden, en de' Spanjaards ten Lande uit-
drijven , buiten Holland en Zeeland niets ten
nadeele van de Roomfche Godsdienst onderne-
men, de uitvoering der ftrerige plakkaten tegen-
werkèn zoude, enz. Juist op den dag der teeke-
ning ging het Slot te Gent aan deStaatfche zijde
over, terwijl de Graaf van'hoher^lo weinige
dagen te voren Ziertkzee ^ welkë ftad döor mon-
DRAGON verlaten was, bezet had. Zoodra de
Graaf van bossu in vrijheid'geiteld was , koos
hij openlijk de Staatfche zijde; terwijl men alle
moeite aanwendde» om Utrecht-, Haarlem ^Vi Am^
Jlerdam ook tot de goede zaak over te halen.
Dc Spaanfchen naar hunne muitende makkers in
Braband en Vlaanderen vertrokken zijnde, mog-
teh Holland en Zeeland ru mer adem halen, ter-
wijl dit den Prins gelegenheid gaf, óm de nabu-
rige gewesten aan zijne zijde te brengen. Nog
vóór het einde des jaars vielen Mwden cw JVeesp
toe, terwijl in het begin des volgenden jaars
Utrecht, Haarlem, alsmede Schoonhoven ^
poort ^ Tholen en Goes volgden.
, L ' Op