Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
löo N E D Ï: R land S-C^H E
Jaar na-kinderen en de best vervoerbare goederen fcheep
Tu^^^' te gaiin , en een ander Land, waar mee'rder-vrij-
157Ó, ^^^^ was, op te zoekenr Doek juist in deze
verlegenheid ftierf de'Landvoogd- reqüesens ,.op
den sden Maart 1576, aan eene heete koorts,
zonder dat hij tijd had gehad eenen opvolger te
benoemen. Men kan met regt zeggen, dat hij
alva in beleid , vaardigheid en Godsdienftigheid
overtrof, fchoon hij in krijgskunde voor hem
zwichten moest. De Raad van State nam, ter-
ftond na zijn affterven, het opperbewind over
alles in handen, ^n werd hie-rin door den Ko-
ning bij de benoeming^-van eenen nieuwen Land-
voogd bevestigd, Dit'gaf weder eenigen moed,
de Prins bragt nu de regering op eenen vasteren
voet dan voorheen, en drong; de Staten tot
Zwaarder lasten. Ongelukkig, echter, vielen
zijne 'meest^' aanflagen vruchteloos uit, en in
Julij" dezes jaars'moest de ftad Z'ierikzee zich bij,
verdrag overgeven. De Spaanfche belegeraars ,
aan het muiten geraakt zijnde, veroorzaakten in
Brahand en (Vlaanderen veel verwarring, zoodat
de inwoners des Prinfen hulp inriepen, welke hijl
hun ook, tegen inntiming van , iV/^i/w^oor? en
Sas van Gend, toezond. Ondertusfchen Igeraakten
deze muitelingen binnen Antwerpen aan hetplun-^
deren, alwaar zij hunnen moedwil op eene,
vreesfelijke wijze bot vierden, en de ftad aan'i
velë oorden in den brand ftake-n, zoodat^zij,
behalve het prachtige ^raadhuis, wel 500 huizen;
verbrandden, veertig tonnen gouds roofden, eni
bij-