Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C H 1 E D E ^ I S.
157
zijde , ten gevolge had , dat, onder anderen , de Jaar na
oppermagt over het krijgsvolk, gedurende denp"^^^"
oorlog, aan'den'Prins-gegeVen werd. 'Deze ver;
trok.' daarop terltond Zèétand\ om eenen'
toeleg op Jntwerpjp te beguniïigen., tot. welken
er bij rnfingen reeds eene vlodt'van zestig fcKe-'
pen verzameld was; doch hóe w&l deze ook was
aangelegd, werd zij te vroeg ontdekt cn misluk-
te dus. , '
Op den 4den Junij van dit jaar werd er te
Dordrecht^ de Gemagtigden van 'Holland
en Zeeland, eén'verbond van vereeniging géfiö- v
ten, teil einde, onder het béllüur van'den Prins
yan Oranje , elkander tegen den gemeenen vijand ^
bij te liaan" en te bcfchermen, eh geen verdrag
aan te gaan , dan met goedvinden van genoemden
Vorst. Ook, werd er'in dèzen'tïjd, dóór bemid-
deling van 'den Keizer, te Breda een vre^-
handel aangevangen; doch, daar de Spaanfchen,
onder anderen i bleven eifchen ^ dat de Onroom-
fchen het Land zouden verlaten, werd^ezein^
Julij dezes jaars weder afgebroken.
liog in dit zelfde jaar bezoedelde Jonker die-
demk sonoidie voor den Prins in Noord- Hol-
land gebood , fchoon zelf geen Nederlander zijn-
de , den Nederlandfchen naam niet eene ijsfe-
lijke fchartdvlek, welke denzelven lang bijbleef,
daar hij onderfcheidehe Roomfche boeren door
gevangen genomene vagebonden valfchelijk liet
befchuldigen, en ondanks alle bewijzen van on-
^ fchuld,