Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
168 NEDERLAMDSCHE
Jaar na daaraan ftierven-, zoodat de Rcgbrinii; verpligt
Tus^^" was , om eene maat op het eten te ftellen,
1574. Terftond gingen de Bevelhebbers der vloot
met de Regering en eene menigte van fchepe-
eu ftedelingen benevens de éenige overgebleve-
ne Predikant, pieter cornelisz.. maaslant,
naar de kerk, om God hunnen dank te betuigen,
gelijk -deze daj?^, vervolgens, jaarlijks in die
ilad piegtig en Godsdienltig is gevierd. Bijzon-
der opmerkenswaardig is het, dat den vol-
genden dag de wind naar het Ztiidoosten liep,
en alzoo het water v^n het land afdreef, ter-
wijl hij verder nbordwaarts keerende, het-
zelve met een onweer in zee joeg. Nu kwam
WILLEM I zelf in de f.ad, en bood haar vrijheid
van tollen voor eenige jaren, of de oprigting
eener Hoogefchool aan, van hetwelk zij het laat-
fte koos. Deze Hoogefchool werd op den 6den
Januarij 1575 met oktrooi befchonken, terwijl
zij, tot op dezen dag, door al de omwentelin-
gen heen, is ftaande gebleven; in hef jaar 1825
piegtig haar vijfdehalve eeuwfeest vierde, en
door Z. M. onzen tegenwoordigen Koning op
nieuws bijzonder begunfligd is.
Thans raakte Bolland (uitgezonderd Haarlem
en Jmjlerdqm} vrij van Spanja(irden ^ en geduren-
1575. de den loop van dit en het volgende jaar hielden
de Staten zich voornamelijk bezig met het
beramen van eenen vasten voet op 's Lands re-
geringsvorm, hetgene, na onderfcheidene ver-
fchillen en veel dreigen en beraden van hunne
zij.