Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E ? C H J E D E Sr < S.

„dien iTiIjn ligchaam u dienen kan, fnïjdt het Jaar na
„ onbefchroomd aan ftukken en eet het op; doch chris-
„ tot de overgaaf der liad zal ik nimmer mijne
„ toeftemming geven." Ook boezemde dit ge-
drag van den Raad den burgers nieuwen moed
in, die den vijand van de wallen toeriepen:
_d£it zij etit den linkerarm zouden opeten , dan de
Jlad uit hongersnood over te geven , en zich ats^
dan nog van den regterarm te \zullen bedienen,
om haar te bfchermen, of, ah de nood het vor-
derde , in den brand te fteken ^ wordende de man-
nen hierin door de vrouwen aangemoedigd (*}.
Nn echter de nood op het hooglle was, en men
bij de vloot reeds de hoop opgaf, om de liad
van levensmiddelen te voorzien, kwam er uit-
komst, daar een ftorm uit het noordwesten
het water met zulk een geweld aanvoerde, dat
de Spanjaarden al hunne fchanfen moe.sten ver-
laten, en de vloot, onder bevel van den Admi-
raal böisot', naar de ünd roeide, alwaar zij den
3ien October aankwam, en met eene onbefchrij-
felijke vreugde ontvangen werd. Alles ftak de
handen naar fpijzen uit, welke fommigen met
zulk eene gretigheid tot zich namen, dat zij
daar-
(*) Zbker zoude baldës door ftorm de ftad hebbtn
kunnen innemen; dan, door het bidden van eene minna-
res, joiikvro^iw NiiiGDALENA MOONS, dic hem bad duen
zeggen^ indien hy den voorgenomen' ftorm volvoerde i
liera riet te zullen huwen, werd lig hiervan teruiJèC"
houden»
m''