Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- / .
/
GESCHIEDE N I S. 153
Leyden. De krijgsoverlle baldes werd iriet hfet Jaar
bevel over dii beleg belast; hij vatte den aóllen ^yg^^'
Mei te Leiderdorps met een Jeger van 6 of 7060 1574.
man, post, terwijl de Ilad flechts vijf Compa-
gniën bezoldigde burgers , meteenjge vrijl^uiiers ,
in bezetting had, en zeer flecht van levensmid-
delen voorzien was. Jan van der does , anders
JANUS DOUSA , Heer v zxiNoord w ijk , een man, die
als dichter en Geleerde beroemd is, voerde al-
daar het bevel.
Naauwelijïcs was de ftad eene maand belegerd,
of men moest elk mensch op een ha'f pond
brood *s daags ftellen, terwijl, men deii wacht-
doenden alleen een. pond gaf; er mögt geene
zoete melk gebruikt .worden , .dan om boter, te
maken. De IJzfeUijk werd bij Kapelle, op raad
van den Prins , op zestien plaatfen doorgefto-
ken , terwij( men lus^chcu Rotterdam en De/ßs^
ha-^en een groot pat groef, om alzoo den vijand
-de golvende Noord-Zae op het iijf te jagen In
het begin van September was dit water tot aan.
de kruin des dvjks, welke lOjti' ^nDeift^land vtn
elkander fcheidt, geklommen, en daar men
dezen, niettegenftaande .den hurdnekkigen we-
derftand der Spanjaarden, Cbij welke gelegen-
heid een matroos eenen Spanjaard het hart uit
het lijf.haalde, en hetzelve met de woorden :
het h bitterl voor de honden fmeet) weder
doorftak, maakten de belegerden zich meester
van Zoetermeer en é,t\\ZegwdardjChen weg, doch
konden niet veel verder komen. Alle hoop
k 5 was