Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
e E S C H 1 E P E N ï S, 151
f^Viddelburg^ nadat zijne vloot, waaroveroumes jjia**
ew ROMERO Iiet bevel voerden, door den Zeeuw-
fchen Admiiaal boisot geilagen, en acht fehepen 1574...
van dezelve veroverd waren, aan onze 'zijde
kwam. Onder de voorwaarden was, dat m-on- ■
DRAGON, die het bevel voerde, „vrij zonde
„vertrekken, mits hij op zijne eer beloofde,
„binnen iwee maanden in 'sPrinfen gevangenis
„ terug te keeren , of'dat aldegonde, de rijk,
„en nog drie anderen, op vrije voeten zouden
„ gefteld worden," waarop dan ook aldegonde
en DE RIJK weder los kwamen, ïJu zocht de
Prins jdntiverfen en de^zelfs Kasteel te verras-
fen; doch het misiuktt', gelijk ook de Span-
jaarden te vergeefs poogden zich van Gouda
meester te maken. i>raaf lode^ijk , die met
moeiie in Frankrijk zoo veei geld had opge-
daan , dat hij met negen duizend ongeoefende
folJaten terugk-.vam , werd , toen hij op den
i4den April op de Mokerheide flag leverde, ge-
flagen, en fiïeuvelde,, benevens zijn broeder
HENDRIK van' Nasfau^^op het llagveid, fchoon
men hunne lijken nimmer gevonden heeft. Al-
gemeen werd Graaf lodewijk betreurd, dien
men 's Prinfen regterhand noemde; terwijl hij,
als een welfprekend, vriendelijk, dapper en
braaf vorst, bij voornamen en geringen, hoog-
geacht werd.
Requesens, na ziende, dat llrenge middelen
niet hielpen, bood eene algemeene vergiffenis
aan, mits men biechtte, oo weder tot deHp'om*
K 4 fck9
V