Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
»■-"iB
t5o N E D E a L A N D S C H B
Jaar na nen voorfpoed; hij zag zich als van elk ge-
Tu^^' vloekt en gehaat, terwijl,men nog daarenboven
1573, 5o»ooo gg buskruid van hem op de Mnkerhetde
verbrandde. Hij werd dus wars van de regering,
verliet heimelijk Jmjierdam ^ zonder zrlfs zijne
fchulden te betalen, en verzocht den Koning om
aijn ontflag, dat hem ook terllond gegeven werd 3
terwijl Don louis de requesens , die reeds
voorheen tot zijnen opvolger benoemd was, t'er-
Itond herwaarts gezonden werd.
Op den 18 December van dit jaar vertrok dan
de wreede alva naar den haat en dc ver-
achting van alle Nederlanders met zich voerende ,
fchoon hij echter door den Koning minzamer
ontvangen werd, dan men wel gedacht bad. Voor-
zeker was hij een/kundig en ervareu krijgsman;
1574, doch zijne onverzadelijke trptschheid deed hem
tot de affchuwelijklte wreedheid overflaan, 7.00-
dat hij, volgens zijne eigene, getuigenis, aan
Graaf lodewijk van Koningjlein ^ den opm der
moeder van den Prins van Oranje^ gelijk wij
reeds te voren hebben aangehaald ,jgedurerrde
zijn zesjarig bewind, meer dan achttien duizend
menfchen, ter oorzake van hun geloof of hunne
weêrfpannigheid, door^ beulshanden had laten
ombrengen.
De nieuwe Landvoogd begon met het beeld
van alva, als een openbaar teeken zijner trotsch-
heid, te laten omverre werpen, en met Middel-
burgs hetwelk door de onjen belegerd was. te
MrillcR cBtzetten, doch dit mislukte, terwjjl
Miè-
t