Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 N .E DEULANDSCHE
Jaar na 3 ^ ^qqq foidaten .den kost géven. Eindelijk deed
CHRIS- . . . .
^yg Von FREDERIK in Angustiis zijne intrede in de
1573, ftad, kort daarna werd er eene algemeene
vergiftenis aangekondigd, waarvan echter P'er-
fonen , (onder welke de Schout, inugeinèesters /
fchepenen, fenz. begrepen waren) uitgez'onderd
werden. Hiervan fiierven er e.enigeh in de gè-.
vangenis, anderen kwijnden weg, weinigen ver-
kregen vergiffenis, terwijl de Burgemeester'jan
VAN VLIET, als een molenaarsknecht verkleed,
ontkwam. De Spanjaarden vierden overal deze
overwinning met uitgelatene bïijdfchïip; in If-
trecht maakteii zij zelfs eenen Prins van Oranje
van ilroo, dien zij met-veèl omflag naar eene
der markten bragten, op een rad leiden en ver-
brandden.
Daar frederik zich van zijnen voorfpoed
wilde bedienen, floe§ hij oogenblikkelijk na het
innemen van Haarlem het beleg voor Alkmaar^
hetwelk hij in het laatst van Augustus met ernst
doorzettede; doch de inwoners, door hunne
vrouwen onderfteund (zie onder anderen uwe
Chrestomathie) y vérdedigden zich zoo dapper, en
maakten, door het doorfteken van den Ooster-
dijk, het den vijand zoo bcnaanwd, dat Don
FREDERiK den Sften October het beleg moest, op-
breken.
De Spanjaarden raakten nu door wanbetaling
zelve" verdeeld, werden door de Zeeuwen te
water geflagen, en Geertruidenberg werd over-
rompeld, terwijl de West-Vriefche fchepen, on-
der
m,