Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O ES CH IE DE NIS, I47
de Haarlemmers des nachts twaalf gevangene Ja®''
chris-
Spanjaarden ophingen , de hoofden van elf in ^^^^
eene ton kuipten, en dezelve van den muur de-1573«
den afrollen, met het tergend opfchrift: „dat
„ men alva tien koppen voor den tienden pen-
„ ning-konde ter hand ftellen, en den elfden er
„bijvoegen, opdat hij oyer geene nalatige.he-
rtaling zoude klagen." Zelfs ftopie men de"
gemaakte bresfen met beelden der heiligen,
terwijl men zich in dé Had het eten van hon-
den, katten, paarden, ja zelfs van leder ge-
troostte, zoodat fümmi;ien, door den hon;;er
uitgeteerd, op de llraten dood bleven. Einde-
lijk belloot men vrouwen en kinderen in het
midden te ftellen, en aldus door den vijand heen
te ilaan, waarom Don freüerik, zulk eene w.an-
hopij^e daad vreezende, der liad genade aan-
bood, Eindelijk gaf me.i zich over, op voor-
waarde, de plundering met 240,000 gulden af
te koopen^ dan, naauwelijks was frederik er
binnen, of hij fchond, tot zijne eeuwige fchan-
de, zijn woord, ^iet alleen gaf hij eeui^en beu-
len verfcheidene dagen weik, maar daarenbo-
ven liet hij, drie honderd mannen rug aan rug
binden, en aldus ia het waier werpen. De bra-
ve RippERDA werd onthoofd, terwijl er van de
bezetting, die bij de overgaaf tot op 1800 man.
gefmoiten was, naauwelijks de helft aan beuls-
handen ontfnapte. De fchadc, door dit beleg
veioprzaakt, werd op 1^3,000 gulden begroot,
en nog moesten de oveigeblevene Haarlemmer»
K 2 3