Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
U6
158 NEDERLAMDSCHE
jjj,^ ^jj landfcbe fchepen, ;welke bij Dlemerdijk vtistza-
CHRIS- ten, uit het ijs gered; op het onverwachts

tus
1572-
maakte een opkomende Noordwestenwind eene
fcheur in het ijs, bragt de fchepen op dien zelf-
den dag veilig te Hoorn en te Enkhu'uen ^ liep
den volgenden dag weder om, terwijl de ope-
ning in het ijs zich weder floot.
Nog vóór het einde van dit merkwaardige jaar
floeg Don frederik , met 30,000 man, het beleg
1573, voor Haarlem^ hetwelk zeven maanden diiar-
de, en waarbij van beide zijden eene onbefchrijfe-
lijke woede werd aan den dag gelegd. De dap-
pere bevelhebber rip?eri>a had de burgers tot
eene ftandvastige verdediging aangemoedigd, ter-
wijl eene dappere vrouwenfcnaar» onder aan-
voering van kenau simons hasselaar (*) , dc
mannen bijüónd, en hen in dapperheid evenaar-
de. Ten blijke hoe zeer -de gemoederen ver-
bitterd waren, dient, dat, toen de Spanjaarden
zekeren philips dé komng, die eenig nieuw
volk in de ftad wilde brengen, opgehangen, en
zijn hoofd-over de vesting geworpen hadden,
de
C*) Dpze vrouw, eene weduwe van 46 jaren, uit een
der voorqaqmfle geOachten gcfprotcu, werd nader-
y' haijd, ter belooning van haren heldenmoed, met het
wa^gmeester- en ontvangerlchap van de inkomsc op den
. turf re Arnemuiden beguniligd. Men vindt van liaar
eene levensbcfchrüving in de Leysnsfchetfen yan Fa*
derU Mannen en Vrouwen^ door de Maacfchapp^: Tot
Nut vaM *t Jlgêmun^ uit^cfievea, |fte S-iukje, bl. i/»