Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. HS
te ge V-en , en de fteden, welke nog niet waren jaar na
toegetreden, (zoo als b. v. Delft en Jmßer-
dam) tot het bondgenootfchap uit te noodigen.
Nu trok WILLEM I te velde met een leger van
24,000 man, die door de Staten betaald werden,
en met welke hij in den beginne onderfcheide-
ne fteden won. Toen hij echter dat bele-
gerd was, wilde ontzetten, hield alva hem te-
rug, gedurende welken tijd de onder-bevelheb-
ber ROMBRO des nachts in 's Prinfen leger viel,
toen alles in rust was; maar gelukkig werd de
Prins door zijnen getrouwen hond gered.
De zaken gingen na weder minder voordeelig.
Fuederik van Toledo, ^lva's zoon, kwam in
Gelderland^ Overijsfel en Vriesland j alwaar men
geenen tegenftand koude bieden, waardoor zich
alles, Bommel alleen uitgezonderd, overgaf, —
Zutphen werd op eene onmenfchelijke wijze ge-
plunderd, terwijl de reeds genoemde romero
J^aarden veroverde, en aldaar zijne belofte van
genade aan de burgers fchond , door hen tot den
nieuwen eed in de kerk te zamen te roepen, en
aldaar op de jammerlijkfte wijze te laten ver-
moorden ; flechts vier perfonen bleven voor een
groot losgeld verfchooucl. IJsfelijk was de moord
in beide deze fteden ; doch dezelve werkte jui«t
ten nadeele der Spanjaarden , dewijl zij nu ook
de Roomfche, ingezetenen tegen kregen, door-
dien zij in die fteden zoo min de Roomfchen al$
de Protestanten gefpaard hadden. .
i Wonderdadig werden op dezen tijd de Hol-
K land-