Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144^
nederlandsch e
TUS
1571
na KTARTiNEr^ ^ kan de woede der verdrukking eene^
» anders bedaarde natie brengen."
Verfcheidene Noord- en Zjid-ilollandfcke lie-
den, van welke Enkkuizen op den aiften Mei
de eerlle was, viele^ nu den ■ Spanjaard af, en
werden door Gelderfche, Zeeuwfche en andere
lieden gevolgd. Toen alba vernam, dat ookfi^r-,
gen jn Henegoumti. door lodewijk van Nassau,
veroverd was, werd hij zoo toornig, dat hij.
zijnen hoed op den grond fmeet en met voeten
trad, terwijl 'de Bisfchop van Namen aan de
voormalige Landvoogdeik fchreef: „ dat mei^
« voor den tienden en tvrintigften penning dei^
„ Prins een. nieuw vorllendom gekocht had."
Philips was thans ook i» oorlog met de Tur-
ken, hetgene natuurlijk der goede zaak zeer
yoordeelig was, daar hij nu al zijne krachten
niet. op dit Land konde rigten. Alva werd nu
wel terug geroepen, doch zijn opvolger , juan de
la cerda, Hertog van Medina Celt, werd met.
zijne vloot door de Zeeuwen zoodanig geflagen ,
dat hij ter naauwernood ontkwam ^ en weder
naar huis keerde, zoodat de wreede alva weder
bleef.
Ondertusfchen maakten Hollands Staten van
deze verademing gebruik , om in eene vergade-
ring, te Dordrecht gehouden , den Prins tot
Stadhouder te verkiezen , geld- en zeezaken te
regelen, en zich met andere landfchappen te
vereenigen; terwijl er tevens bepaald werd, aan
de Hervormde en Roomfche Godsdienften vrijheid
te