Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14» N E D E R L A I> & C H E
JtttriKii Op dm eerfien AprH
Verloor alva den hr\L
TUS
Op deze wijze nu werd de grond gelegd tot;
de verlosfing des Vaderlands C*)- Met fm-arc
hoorde dan ook alva dit verlies ^ en zond den
Graaf van bossx;» mee gewapend, volk, op de
fiad af, om dezelve te herwinnen; doch deze
moest met fchande terugkeeren. Hierover, ech-
ter* nam hij, op eene goddeloozp wijze, op iïr^?-
terdam. wraak, alwaai; hij. ^let verdrag binnen
gekomen zijnde, zijn woord brak, on zij.n-volk
de fnpodfte mishandelingen deed begaan.
De Brtei werd nu de verzamelplaats • van ge-
vhigte edelen en bnrgers, en de,fchuilplaats van
vele ongelukkig.en > 'doch het bleef bij dezen eer-
ftan voorfpoed niet,: want
VUsfingen^ Veerc^ en verfcheidene andere
{leden, verklaarden zicli, door dpzen voor-
fpoed» der WatergG.ui:ciï aangemoedigd 5 tegen
ALVA^ die inmiddels gcbPihk maalue van^ ziji
ne magt, om het" Land alom me te teisteren;
zijne foldaten phinderden, móórdden, cn blaak-
ten, zoodat het lot van die itedeii, welke
to
(•) Breedvoerig lieb ik de verovering van den Urtei
be(clirevcn-, by dt belchrifvinc;'dier'lUd in niyn Aard-
rijkskundig fcMoWotk'yan-de Provincie H^liatid\ twee-
de Stukje, bladz, 67--71, waarnaar ik hier verwjjs.