Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft E g C H 1 fc) D E N 1 S. «39
ov€r te feven. Na meTiii»e« aanval dnpperüjk t« JaaMia
kebben afgeweerd, zien zij toch de Spanjaarden
de vestingwerken beklimmen , en nn ontftsnc et 1570,
een vreesfelijk bloedbad vanbinnen. De ruiter,
nu alleen bedacht, om zijn leven ten duurfte te
veWiOopen, beftrooit den grond met buskruid,
verdedigt zich in een binnenvertrek allL'cn,
en doet met zijn flagzwaarU nog menigen Span-
jaard fneuvelen. Eindelijk ziende , dat hij het
moet opgeven, Heekt hij den brand in het bus-
kruid, en doet, met zich zeiven, al zijne' aan-
vallers in de lucht fpringen. Voorzeker, èene
lioute daad , welke niet van onbezonnenheid is
vrij te pleiten, maar die echter eene betere be-
looning verdiende, dan de Spanjaarden haar
waardig keurden, daar zij het hoofd van de rui-
ter onder de puinhoopen opzochten, en Ifl
^sHertogenbosch aan eene galg fpijkerden.
In Maart van het volgende jaar nam de Prins
I^lonnikendam bij verrasfing in, (fchoon dit na-
derhand weder verlaten werd) en zijne fehepen
veroverden 30 groote fehepen in TesfeL
Alva, wien het innen van den tienden penning ujj^
nog niet wel wilde gelukken, gebood, in het
daarop volgende jaar, aan de Wethouderfchap
van Brusfei denzelven te doen heffen, en toen
(Je meeste winkeliers hierop hunne huizen Ho-
ten, bepaalde alva, om eenigen van hen in hun-
ine deuren te doen ophangen; reeds had dJ beül
|het bevel, om de noodige Jlvoppen en ladders
jgeraed te maken , toen een voorval, dat voorde
gOG-