Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f ■
• /
.Gi;SCHlEDENlS. J
rotachtige haten , «n het niet bedekken van hal*
en armen ouderfchtidden; de rijken echter
derfchaiddeii rkh door eene kleedin^y die n&quw tus*
of glad om iiet lijf floot. — Jagt en visfcherij
waren hunne voornaamfte bezigheden, terwijl
zij groote boogfchutters waren. Van weten-
fehappen wisten aij weinig; de jeugd werd reeds
vroeig in den wapenhandel, het werpen met de
fpeer, zwemmen «n te paard rijden, geoefend.
De Batavieren woonden in eenvoudige hutten,
op hoogten, terpen genoemd, gebouwd, terwijl
hun gewoon voedfel beftond in vleesch van wil-
de of tamme dieren en veldvruchten. Bij de
huwelijken zag men zoo veel mogelijk op gelij-
ke jaren en grootte. De bruidegom bragt aan de
bruid een getoomd paard, een koppel osfen, een
«waard .ê'ene fpeer en een fchild. I>e bruid gaf ha-
ren aünftaanden echtgenoot eenig wapentuig. Do
kiftderen werden vroeg gehard, terftoml na dc
geboorte in het water gedompeld en doot de
ftioeder zelve gezoogd.
Hunne Godsdienst was wel afgodisch , doch zij
hadden geene tempels of afgodsbeelden; zij ver-
eerden de zon, de maan en het vuur, en deden
hunne ofFer&nden van dieren , en foms ook van
menfchen, i» heilige bosfchen. Naderhand leer-
den zij de afgodsbeelden van de Romeinen kennen.
Zij eerbiedigden de Godfpraken hunner Priesters,
terwijl de Sarden, hunne dichters, hunne hel-
dendaden voor de nakomelingfchap bewaarden.
De oppermagt l>ellond bij de volkivergaderin-»
A a gen.