Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS6 ■ N ED ER LANDSCHE
Jaar na Prins willem ondernemen, zijn geluk ter aec
Tu"*' beproeven; hierom gaf hij, als nog den titel
van Stadhouder des Koninffs voerende , aan ver-
I5ÖP.
1570.
>
fchèidene gevlugte edelheden, kooplieden en
anderen vrijorieven uit, om voor eigene reke-
ning te kapen , u^elke Heden men toen met den
naam van I4^atergeuzen beitenipeide.
Deze Watergeuzen deden eene landing in
laud en op Jmeïand, bemagtigden twee vloten
van zes en veertig fchepen, die zij, na het
betalen van losgeld, weder vrij lieten, bele-
gerden te vergeefs Delfzijl, alwaar kaspaR ro-
bles, Heer van BtUTJ, Stadhouder van Fries-
iand, hen terug deed keeren , en maakten het
verder zoo erg, daar zij zelfs vrienden en on-
zijdigen niet ontzagen , dat de Prins zelf mis-
noegd over hen werd, en eenen anderen Over^
fte over hen aanftclde. — Utrecht moest nu
veel van alva lijden, daar hij den Staten de
privilegiën ontnam, den afkoop der Had van
den tienden en twintiglten penning weigerde,
maar de Dad ftrafte met eene bezetting, die er
veel moedwil bedreef, en haar wekelijks 2400
gulden afperste ; ook riep hij de Staten ter ver-
antwoording' voor de beeldftormerij, en ont-
nam aan de fteden Utrecht, Amersfoort, fVtjk ta
Duurßede en Rheenen het regt, om ter üaats-
vergadering te verfchijnen.
De gemalin van philips, waarfchijnlijk d30C
vergif, gefto^veu zijude, kort nadat de Krf-
prms KAREL, op last Konings, van kant ge.
hoN