Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ö è S G h i e d é i s. >35
'Otkiijé ttiäakte met de hiieüW &an?è#of^ene ^^
tróiepén nü ^érfchéidene pögiögên, Welkè vdh
tijd tr>t t?jü mislukten, maär die irt Grbnlhge^ 1568;
Vriesland ïbhenct^i beter te zuÜen flagen. Db
flag: vari Heiiigerlee wefd gewonnen, tei-wijl dè
Hertög van arembêrfe, vaii de zijde dör Span-
jaarden, en 'sPrinfen broédei*, adolf v^j» AT^jy/zrä,
van onze tijde, fneuVcldën. Graaf loöewijk
üoeg nu het beleg voor Groningen^ hetwelk hij ,
echter op de komst van alva weder verlateh
moést, en nu volgde dè ongelukkige nederlaüg
bij yenifnin'gen^ waarop alva zoo trotsch WöS,
dat hij van het overwonnen gefchut voor Äich
zeiven een metalen ftandbeeld liet gietéii. Oók
gélukte het héni willem I, die met ai,oóo müii
tolt Duitschlünd afkwaili, af te fnijdën, en tè Dör-
gen, dat het niet tot een wczènlijk gévecfit
kwam., Inaür den' Pfins, dien hij 25» mäl6ii väh
legerplaats liet veränderen , zoo lang ofthield ,
dat deze, bij gebrek aan geld en toevoer, doof is6g,
HenegöUiifen, een dèel vüii Frankrijk en Loéha-
ringen, weder Haaf Düitschland terug trékken,
en zijrie foldaten te Straatsburg afdanketi ïnóést.
Alva deèd nu eene ple'gtigè intrede tè BHtsfèl^
èn werd door Paus Pius V. met eenen höèd ^fi
een zwaard, tijk met goud en èdelgéfteertteri
bezet, befchoftken.
Terwijl nu alva de haftdén' ruimer had, otè
zijne Vèfdmkkingén voot'i te zétten, Waai'Van
hij niet Wéinig gébruik flia'akté, (dagende ondéf-
andcfeil ïöóo gèvltigte" Nedéf^ahdefs in> wilde
I 4 Prin»