Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 133
in ecne nare gevangenis op te fluiten; in het Jaar ni
kort, hij beging zoo vele wreedheden, dat de
Paus hetn zelfs tot zachtheid aanmaande. I5ó8» ■
Intiisfchen waren oranje en eenige ande-
re Edelen naar Duitsehland geweken, en
maakten zich daar gereed, om wedcrftand te
tieden aan den Hertog van al va? die mid-
delerwijl allerlei maatregelen nam , om de in- ^
gezetenen des Lands in bedwang te houden.
Te dien einde wilde hij eene Ichatting, ge-
meenlijk de tiende penning genoemd, hef-
fen (♦) , en in de voornaamfle (teden fterkten
doen aanleggen, hetgene in fouimigen uitge-
voerd , in anderen belet , doch door Amßer'
dam met S005O00 gulden afgekocht .werd.
De Prins , die door het gevangen nemen van
zijnen zoon en andere Edelen niet weinig ver-
iloord
(•) Eene nieuwe cn zware belasting, welke eigenlyk
hierop nedeikwain: Alva vorderde een'honderdften pen-
ning voor ééns van alle goe'deren, zonder onderfcheid,
eil nog een^ tienden penning der roerende, benevens
Citn' cwindi^ften der onroerende gOGécxtn ^ zoo dikwijls
dezi^ive verkocht werden; liii;r kwrm nog bü liet geze-.
geld of gtflenipeld papier, (eene Spaanfche uitvinding)
die ncds ouitreni den jaie 1555 in de Nederlanden wa»
ingevoerd.
I 3