Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uo. NEPEIILAN D S CUE
tot p,?, llo.p,(;l Qveï te flasn , boije.o <Je pervormde ^ieer»
Tos'^' Jmfierdgm zélve aan he^ predik.ea t;e ft^-
iSö^.. Hen, mits zij met htmne bezitt.ingea het Land
mogten; i;uin\eni en ditwe,r,d hun ao,!? toegejlaan.
Thans werd het vlugten algemeen; ook brede»
verliet de ftad , en ftierf kortpn tijd daar-
ij.ij, *?rw;ijl Afiißeriam. ^yat later Spaaafche bq-
Z5ttin,g innam. — Nu geraakte alles in verwar-
r;ing; weldra zag men de Onroomfche kelken
iB,et even zoo veel fpoed afbrejcen, als te voTen
d? beelden waren afgerukt, terwijl, inzoMex^
i,u Flaanderefl, de bi,ndten deir kerken tt^t
galgen gebruikt werden, o,m de ttiqhters derzel-
ve daaraan o,p te hangen. Wij willen, higr geen«
l)efchrijvi,ng_ geven van al de elj&nde, welke et
ijl h,et Land geleden, werd ; genoeg zij h«t te
i^eki,en, d^t vooral Jmß<(rda>n ?oo le^ig v^n
nolk liep, dal; men geene fchepea. geijpeg- koA
yi.i)4en , om d,e vlugtelingen te vervoeren; ter»
■yeijl diegenen , welkte nog bleven, in den groot»
fte.a angst waren voor h,et leger des Konings»
dat men uit Spanje verwachtte, en hetwelk
dr,a pnder den Hertog van alva, Oipdaagde.
Deze nieuwe Landvoogd rigtte te Brusfel
e.c,n£o Raad va^i beroerte op, eertijds, uU
hpofde der gedrengheid zijner vonnisfen»
Bloedraad geheeten; voor dit geregtshof wer-
den gedagvaard allen , die in de jongde be-
roerten gedeeld hadden, of fle.chts verdacht
wer-