Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERI.AND8CHE
Jaar naKoning hen met krijgsvolk aantastte,
CHRIS- een verbond met de Duitfche Vorften te fluiten.
Terwijl zij nu , gedurende vier en twintig da-
tus
gen, op het nader antwoord van philips wacht-
ten , begon de beeldltormerij, waaraan deze
evenwel geen deel hadden, maar ze zelfs en met
regt afkeurden. Het gemeene volk, namelijk,,
begon in Vlaanderen en Jrtols de kerJcen te
plunderen, de beelden te fchenden en omver te
halen, welk roekeloos bedrijf weldra tot de an-
dere Gewesten overüoeg. Men rekende, dat in
Braband en Vlaanderen alleen wel vier honderd
kerken geplunderd waren. Bijna niet ééne Hol-
landfche iïad bleef meer bevrijd, Niet alleen
was dit bedrijf zeer flecht, maar tevens ten ui-
terfte nadeelig, dewijl de Landvoogdes hierdoor
zeer verftoord werd. De Prins en de Graaf van
Egmond Hilden wel, door toegevendheid met
ftrengheid te paren, de oproeren; doch zij wer-
den echter als de aanftokers van het oproer be-
fchouwd, te meer, daar o-ranje zich verpligt
zag, met de Onroomfchen een verdrag te ma-
ken, en hun, bij voorraad, en onder goedkeu-
rirg vari den Koning, het prediken toe te Haan,
gelijk dit dan ook te Utrecht, Jmßerdam ^ Ley-
den en andere plaatfen gefchiedde. Dan, fchoon de
Landvoogdes ook het prediken had toegedaan,;
deed zij echter de Hervormde Prëdikers met'
foldaten nit Brusfel brengen.
Ondertusfchen verklaarde willem I, dat, zon-
der vrUheid van Godsdienst, het hem onmoge-
lijk