Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. W57
hïeMen, kregen zïj vele vrienden. Inelden
can op drie groote zaken: de handhaving Vtj« tus
het Regt, het herjiel van den Staat der geldmid- ^SóT*
dehn , en de verdraagzaamheid in de Godidienit,
Gffciioon nu egmond naar Spanje gezonden werd,
keerde hij onverrigter zake terug, de tijding
medebrengende, dat de Koning liever duizend le^
vens wilde verliezen, dan de tninlle verandering
In de Godsdienst te gedóogen ^ óf de ketterij on*
geftraft te laten, en ^at hij beval, de befluiten
der Trentfche Kerkvergadering aan ce nemen,
en de Ketters ftreng te ftratFefi.
De verbondenen werden hierover meer en
meer onvergenoegd , vooral toen philips open-
lijk de handhaving der plakkaten en de invoe- -
ring der Inquifitie Het afkondigen, zoodat in 1565.
Slagïmaand van 1565 zich een aanzienlijk aantal
Edelen verbond, die eene vrij ftoutê taal voer-
den , welke men ten Hove voor oproerig hield 15(56.
Ook weigerden verfcheidene Stadhouders en fte-
den het handhaven der genoemde plakkaten , ter-
wijl oranje en hoorn eerlang het Hof verlieten.
Philips van-marnix. Heer van St. Jlde^onde ^
-ftelde een fmeekfchrift op, dat, om ftaatkunUigu
redenen, niet door oranje, egmond en hoorn,
maar door meer dan tweeduizend anderen »ouder
welke vele edelliedén en voorname kooplieden,
geteekend werd, en hetwelk ftrekken moest, om
de Inquifitie, benevens dc plakkaten tegen deKet-r
'ters, bij voorraad te doen ophouden. Vervol-
gens togen omtrent vier honderd edelen, te
paard