Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136^ NEDERLANDSch E
Jaar na trok, alwaar hij, tot aan zj'jnen 4ood (J586), ia
CHkis- aanzien geleefd heeft.
tus ^
Verfcheidene zeer wetenswaardige, eü be*
kngrijke voorvallen, bet fchenden van 's Lands
privilegiën^ het Verbond der Edelen, het
foenemend prediken buiten de lieden, de zoo-
1566, g^enaaindp beeldltormerij, kunnen hier flechts
ter loops aangeltipt worden; genoeg,.dat de
Staten ' des : Lands , en" wii>j.KiM, Prins van
Oranje^ die toen , vóór philips, Stadhou-
der van Holland, ^ Zcelaiid en UI recht was ^
t^e vcrgeels alles deden, wat zij konden, oui
ikn Koning verdraagzamer te doen worden.
Hii, 'echter, had eenmaal vastelijk belloten^
Hechts ééne Godsdienst in zijne Staten toe
te (taan, en ziende, dat noch de Landvoog-
1567. desfe, noch de Stadhouders, der bijzondere
Provinciën, zijne bevelen Itiptclijk uitvoerden,
zond hij den Hertog van alva met een,
Spaansch leger van ruim lojooo man naar de
Neder landen •
Zoodra de Kardinaal vertrokken was, kwa-
men ORANJE, EGMOND en HOORN, op verzoek
der Landvoogdes, en op zekere voorwaarden,
weder in den Raad. Daar nu deze drie Heeren
iróeds het belang der ingezetenen in het oog
hiel-