Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
o s s h i .e d e n 1 m
OÊ GftAwVELLB, die ZOO veie bliji:en yen UoMcht jaar n»
Jieid en llaatzucht betoonde, dat men hem openlijke ^^^^^^
blijken van minachting bewees, «oodat niemand 1561»
der Edfclén -or Grooten zich bij zijne intrede in
Mtichelefi liet vinden , en men zelfs eene ft:hert^
fende liverei, door den Graaf van Egmond uit-
gevonden, liet dragen, beftaandc eerst in eeuo
zotskap, en vervolgens in tenen bundel pijlen ,
Wélke mén den bcdie^d-ea op den móuW liie«
Hikken.
. ündertüsfchen won de Hervormirtg al meer .ett
meer ingang, «iettegenltaande de' vervolging
grooter werd. Ook de Re der tj kers ^ die bij het
gémeen veel gehoor vonden, bragten, door de
gebreken der Kerkelijkön en Jde Onf^edclijklieïd
der vervolging openlijk te Vertooneu > niette
genftaande zij door den Konirtg Verboden war:éh»
der goede zaak niet weinig voordeel aan,
i)e Kardinaal de öRAtrvELLE meer en meerge-
liaat wordende, klaagden 5ii 15Ö3 ïïranj'ê, eö-
MOND eii HOORN, in ©enert brieï aan denKonilig^
zeer nadrukkelijk övef denzelven; doch de Ko*
ning hield hem In het Bewind ^ hetgene van ge*
volg wasj dat verfcheidene GrOoten een plegtig
verbond " oprigtten, waarvan ondertusfchen do
Juiste inhoud onbekend is gebleven, In 156415^4»
vond echter de Landv-oogdes goed, na bekomen
verdof van de» Koning^ Eich van den Kardinaal
te OHtflaan>,die hierop naar Bottrgondie,
gens naar -komef en eindelijk nz^Lï'^Spanje ver-
trok.