Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
itt 19 B D B ^ L A ^ D S Q n B
jÄÄT na don voör de betaling van het nieusv aaij te ne-
cHaiS- ^en icnjgsvoilc xt>rg droeg} doch er verliep wel
een geheel jaar , eer hij hieraan voldeed.
Nadat FHitiPs nu rijne halve zuster Margare-
tha » Hertoginne van Purma, tot Landvoogdes »
en wiLLBM van Oranje tot Stadhouder van Ho/-
iand y Zeeland en Utrecht^ aangefteld had + vertrok
hij in het laatst van Augustus met eene vloot van
omtrent 90 fchopen van Flisßngen naar Spanje^
en kwam, na eenen zwaren Horm, gelukkig te
t^iredo aan^ welfc geluk hij aanmerkte ais een
teeken, dat God hera bewoard hadt om de Xet-^
ters uit te roeijen^ waaromtrent hij zijne zus-
ter de ftrengfto l>efelen gegeven had* In Janua-*
i5(Jo. rij, 'des volgende» jaars huwde hij met de doch-
ter van HENDRIK 11, Koning van Frankrijk, —
Het lang verblijf vQH heC krijgsvolk en de in-^
roering van de nieuweBisdommen> het oprigtea
eener Hoogefchoofc te Douai tot nadeel van dia
Tao Leuven^ en heti terheffen v«h den Bisfchop
van Atrechi tot Kardinaal^ veroorzaakten eea
al^femeen misnoegen, waarin zelfs de Staten,
en bijzondej'de Prins, van , deelden » welkeii
laaiilen de Koning eenen eigenhändigen brief
1561. fchreef, om hem aan te manen , tothet invoeren der
aieuwe Bisdommen, 200 veel mogelijk, mede to
werken. In dit jaar huwde de Prins met anna,
dochter van maurits, keurvorst van Sakfen, jici
dör Lutherfehe leer was toegedaan.
Oe grootftofchuld van de onderfcheidene gewcld-
dadigkedenvan puilips ^f men aa» den Kardinaal