Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I---■E^
m MEÜBRI^ANDS^HE
Jàatflà^èTi^ Wetrbfc, brengend? hîj aUtoeiî den' li.jd
CHRts- hiët té paard rijden en planten en boomen kvvee-
door, terwijl hij zich verder f met den wis-
kundigen jAriNELLüS tüUNANusj met het maken
vàil uur- en andere kunstwerken bezig hield;
Öoch naar müte zijne 'gezondheid meer afnam,
gaf hij zich ook meer aan Godvruchtig^ befé-
hïngen, aart lezen en bidden, en zelfs aan het
tUchtigéti van iijn ligchaam door vinnigie gefe^
fêlïlagett overi — In eene vlaag van overdreven«
Godsvrtitht liet karel zijne nitva:art eiv geheele
lijkplegtighèid nog bij zijn leven vieren ; .dn\i
hij had niét lang genot van zijn afgezonderd lö-
iSS^* ven, daar hij reeds op den ftiiten September
nan eene heete koorts overleed , wordende zij-
ïie Uitvaart ook iti de Ï^ederlanden s^ en bijzonder
Jn Hólland, met veel plegngheid gevierd; Bij
het afleggen zijner heerfchappij betuigde hij,
i^ dat de grootlte voorfpoed , ooit door hem ge-
iVotten , met zoo veel verdriêts was gemengd
ijfeeW-eest^ dût hij liVmmèr eiéni^c wànr genoegen
i-, afmaakt hgd." H-ij huû yoöf <^e 'Nederlanden
menig ktvaad«^ maar ook veel goeds gedaan.
Hij was het, die cl de Nederlanden onder zijn
gebied vereenigde, en das aan deze Landen een
voornaam aanzien gaf onder de volken, màar
dezelve hierdoor ook aan den nijd der naburen ,
en dus aan vele en kostbare Oorlogen, bloot-
flelde. Hij matigde zich een volkomen oppcrgc-
za-^ aan, zonder zich aan oude gewoonten en
voorregten te ftoren, en de bloeijende koopkan-
del