Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 NEDERLAMDSCHE
Jaar natonte perenot, voor hem het woord te voeren.
CHRIS- Deze betuigde dan ook in eene voortreffelijke
Isss TG*^evoering 's Konings dankbaarheid aau zijnen
vader en zijne liefde tot zijne landgenooten,
hetgene uit naam der Staten- door jacoü maas,
Penfionaris van Antwerpen, deftig en fierlijk be-
antwoord werd ; en thans legde de Landvoogdes
het bewind over de Nederlanden, hetwelk zij
nu'vijf en twintig jaren in handen had gehad,
met eene aanfpraak aan 's Keizers voeten nedèr,
Den volgenden dag vergaderden de Staten op
nieuws, om hunnen nieuwen Heer te huldigen,
terwijl zij nieuwe zegels met zijnen naam en
met zijne titels deden maken.
'550. Januarij des volgenden jaars deed de Keizer
ook afftand van Spanje en al zijne andere hecr-
fchappijen , (het Keizerrijk alleen uitgezon-
derd) aan zijnen zoon, terwijl hij flechts een
inkomen van niet meer dan honderd duizt-nd
kroonen voor zich zeiven uit die heerfchappijen
bedong.
Kort hierna ftond hij ook het Keizerrijk af
aan zijnen broeder ferdinaxd, cn ging zijn
leven in een klooster bij LHacmfia^ in Span-^
je, eindigen.
De vloot, om den Keizer naar Spanje te voe-
ren, in Zeeland uitgerust, was nu in Oogst-
maand gereed, en thans ceed de Keizer, vóór
aijn vertrek, nog afftand van de Keizerlijke
waar-