Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
& C S C H l E D E N ï m
^ vorder ik met regt, dat gij alles, wat gij mij /öitf i»^
w hierom meer fcliuldig zijt, .met zoo veei te
„ meerdere zorg en liefde jegens de ingezetenen 1555. ^
yf dazer Landen betaalt. Audere Vorften ver-
„ heugen zich, omdat, zij hunnen zonen het Ic-
„ ven gegeven hebaen, en het gebied zullen ge-
„ ven. ïk.heb deze beiderlei vreugde als tegeu-
^■woördi^' willen genieten, en u zoowfel daar
^ mij zien regeren als ieyen. Weinigen zullen
„dit mijn voorbeeld navelgen, gelijk ik zelf,
„ hierin, van de ondfte tijden af, naauwelijks één
w voorbeeld vóór mij gehad heb. Doch men
„zal mijn befluit eerst prijzen, als mep ziftn
„ zal, dat gij u hetzelve waardig maakt. Ea dii
„ zult gij doen, als gij de wijsheid, welke gij
„tot hiertoe bemind hebt, als gij de vreeae
„ Gods en de Katholijke Godsdienst, de regïto
„zuilen der regeringftandvastig blijft aatrkie-
„ ven. É6n ding heb ik hier flechts bij te voa-
„ gen, den Almagtige namelijk te bidden, dat
„ Hij n eenen zoon geve, wien. gij het gebied
„ affta-an kunt, doch niet behoeft af te ftaan."
Na het eindigen van deze aanfpraak viel phi-
Lips op de eene knie, eft zijns vadersregterhand
hartelijk ^rukkende, verziocht hij om zijnen ZP-
gen ,,welken hij met heete tranen ontving, zop^
dat ook de oniftanders ten, hoogfte aangedaan
waren.. Piulips zag hierop de Siqten der ^e-
derUwden vriendelijk aan, j3n gebofld, daar hij
zich niet zijne weinige ervaring \n de Franfphp
taal vcyfciïotóflde, den BUfjcIapp vap Utr&cHt^ am-
II 3 V , TO-