Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m îaSDERLANDSCHE
Jaafnaftîge gevoelens toefchrîjven : hoe dît ôoïc Bîj,
c^îRis* Keizet, na nog eenige, Hollandfche Heeren
TUS
»555 ^^^ iiieinve waardigheden befehonken te heb-
ben, liét zijnen zoon te Brusfel komen, die al-
daar den 8flen September zijne intrede deed, en
alwaar ook 's Lands Staten befchreven (opont-
boden) waren.
De plegtige 'afftand, echter, gefchiedde eerst
op den 25ften October, bij welke plegtigheid
KAREL eerst zijnen zoon tot Ridder van het Gul-
de Vlies floeg, en vervolgens door «^ihbert van
Brusfel, lid der Staten, de reden van zijnen af-
lland liet voorlezen. Terwijl deze nog fprak,
ilond KAREL zelf op, en terwijl hij op den
fchouder van den jongen willem. Prins van
Oranje^ leunde, las hij uit een zakboekje of pa-
pier in het Fransch voor alles, wat hij, van
zijn zeventiende jaar af, tot dien dag toe,
aanmerkelijks verrigt had, waaronder dan ook
zijne reizen, oorlogen, overwinningen, aange-
gane verbonden en pogingen voor de Gods-
dienst behoorden. Vervolgens zich tot* zijnen
zoon wendende, fprak hij hem dus aan î „ in-
„ dien het bezit dezer Landen door mijnen dood
„ aan u gekomen ware, zou ik om het achterla-
„ teu van zulk een aanzienlijk en door mij zoo
„ zeer vermeerderd erfgoed iets bij u verdiend
„ hebben. Doch nu ik u deze erfenis, niet uit
„noodzakelijkheid, maar uit vrije keuze nalaat,
„ liu ik vroeg verkies te iierven, opdat gij zoo»
„ veel t€ vroeger aan het bezit zoudet komen ,
VOP-