Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
na 'N E D E U Ii A N D S C H %
Jaar Engeland^ offchoon het Engelfche volk, om 2ijn
CHRIS-
Ttjs onbehoorlijk gedrag; zeer tegen hem was inge-
1554' nomen. Ook bleef hij flechis één jaar in dat
Land, hetwelk hij, na den dood zijner gemalin,
zelfs beoorloogde.
De oorlog werd dit jaar niet ten voordeele
der Nederlanders gevoerd , daar de Franfchen in
een zeegevecht in de Hoofden^ fchoon zij er zel-
ve geen voordeel bij behaalden , echter aan on-
ze zt emagt .eene gevoelige neep toebragten,
zijnde er van beide zijden verfcheidene fchepen
genomen , of door den brand vernield.
Dan, nu begon men 's Lands roorregten meer
en meer te krenken; men zag inboorlingen des
Lands buiten het Graaffchap te régt itellen, en
zelfs moesten 'sLands Staten toezien, datENGEi,
willemszoon de mer.le of merüla , een braaf
Pastoor te Heenvliet (op het eiland Foorne), om
ketterij , van de eene gevangenis naar de ande-
re gefleept, en eindelijk te Bergen in Henegou-
wen ten vure gedoemd werd, fchoon hij, als
door een wonderwerk, die ftraf niet levend on-
derging (»).
In
(*) Toen men dezen wa.irdi^en man reeds in het
brandhuisje had, verzocht hij nog een gebe'd te
mogen doen, waarna. h^, cUt toegeftaan zijnde, bid-
dend nederzeeg en den geest gaf; echter was men
wraakzuchtig genoeg, om evenwel zyn Iigchaam tot ftof
t« Vtrbrinde«. — Het wecskuis in deH Br iel is door de-
^ zen