Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■GESCHIEDENIS.. S5
kaat eenigzins verzacht werd, hoewel de veran-Jaar na
dering der woorden Inquifitie en Inquifiteurs in ch^ïs-
diC'van geestelijk gf^rregtskof en Geestelijke R^gters i^^o.
Hechts eene woordfpeling mögt genoemd worden.
Daar Hendrik H, Koning van Frankrijk, den
Keizer de voordeelen, welke deze in
land behaald had , niet gunde , liet hij zich tot
de zijde der Protestantfche Vorften in Duitsch-
land overhaleo, zoodat ons Land tegen het ein-
de van IJ51 weder in oorlog met frankrijk kwam#.
yelks fchepen weldra onze graan- en andere
fchepen begonnen weg te nemen, waardoor on»
Landveel fchade leed. In het vplgendejajr vielen
de Franfyhen in het J^Q^haringfcke en Luxem---
burgfch« ^ en wij verloren wel 50 haringbuizen;
doch van. den anderen kaat plunderde en ver-
woestte maarten van rossem Champagne, ter-
wijl de Keizer in het volgende jaar de fteden
Terouane en Hssdin ftormenderhand innam, en
ezelve zoodanig verwoestte, dat zij nimmer
weder herbouwd zijn i^*).
In het jaar 1554 trad des Keizers zoon phi- ^^^^
lip3 in het huwelijk met maria, Koningin van
(*) Er is naderhand wel weder eene ftad IJetdin ge-
9ü.uwd, welke op vele kaarten Uesdtnfred, ter onder-
clieiding van dit oude, genoemd woaU; dit Hssdit ligC
n het tegenwoordig Dep. i'as ie Calais^ boven Af
ois, is eene fterke (tad, en de gcbooriejilaats va» de»
\'0t fREVOiT.