Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
<5o NEDERLANDSCHE
Jaai- na met een nieuw en veel Itrenger plakkaat tegen
Tus^^ de nieuwe leer te voorfchijn, waardoor onder
1549- anderen vele weerlooze Doopsgezinden het le-
ven verloren. Ook begon men nu meer en meer
van de Inquifitie (*) te fpreken, wordende tot
de invoering derzelve de Opper-Inquifueur
RUARD TAPPER, van Efikhuizen, bij brieven van
Paus pAULüs IH. ernftig aangezet. Doch te Ant-
werpen wilde men zelfs het plakkaat des Keizers
.niet aflezen, dan op belofte, dat de fiad door
geene Inquifitie zoude bezwa»rd, noch in eenige
harer regten verkort worden. Ook bewerkte de
1550. Landvoogdes in het volgende jaar, dat het plak-
kaat
C*) Dus noemt men een Geestelijk Gcregtshof, dac
vooral in die t^den, en"nog lang naderhand, in Span*
/tf, Portugal y enzv. vele menfchen, om geloofszaken,
heeft doen flerven ; een enkel woord was dikwyls ge-
noeg , om Iemand levend te doen verbranden. Ja, indien
een booswicht flechts iemand aanklaagde, werd de be-
fchiildigde aanftonds gevat, en zonder den naam van
, ' zUnen befchuldiger, of het kwaad, dat men hem ten las-
te leide, te mogen weten, gevangen gezet, en ver-
volgens gepynigd , totdat h^j alles bekende,. w:it hij zich
herinneren kon ooit gedaan of gezegd te hebben; hier-
op volgde dan gewoonlijk het doodvonnis en de ver--
beurdverklaring z^ner goederen, ten voordeele der H.
iHquifitie. Dezelve is in onzen tjjd byna algemeen afge-
fchafc, fchoon men in genoemde r^ken nog vele pogin-
gen aanwendt, om dezelve wedtr te herftellcn.