Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
• G E s c H î E D E N I s. 109
het Koningrijk Pruh(en)\ hij had dns het ver-Ja^^
ch m s—
driet niet te zien, dat de Keizer, nu de handen
ruim hebbendein dit en het" volgende jaar de 1545.
Prorellanten in DuUschland uit al'zijne magt be-
oorloogde, en hierin zao gelukkig was, dat hij
verfcheidene Iteden veroverde, ja zelfs den-Land- .
graaf yznHesfen en den Keurvorst v^xuSakfen ge-
\angen nam.
In 1547 was men, uithoofde van eenen oorlog 1547.
tusfohen de Engelfchen en Schotten , die door den
dood van hendrik VllI en François l veroor-
zaakt was, en waarin de Schotfclie kapers onzen
haringfchepen veel nadeel deden, genoodzaakt,
de haringvisfcherij voor eenigen tijd te verbie-
den, en zich gereed te maken, om dezelve ^
met oorlogsfchepe* te verdedigen.
• In 1548 overleed maximiliaan van egmond,!^^^^
Graaf van B'jren, wiens écnige dociittr anna
naderhand zijne goederen, door haar huwelijk
met Prins willem I van Oranje, in dat Huis
overbrugt.
In 1549 werd philips, 'a Keizers zoon, hier
te Lande alom als aangaande Erf heer gehuldigd,
hetgene het Land zeer veel geld kostte, waar-
na de Keizer, «logelijk omdat hij de Nederlanden
tot eén afzonderlijk Koningrijk wilde verheffen,
vevklaarde, dat dezelve nimmer van elkan-
der zouden gefcheiden .worden.
Ondertusfchen kwam de Keizer, die nu weder
zijn« aandacht over ket Godsdienflige liet gaan,
mee