Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
io8 NEDERLANDSCHE
Jaarna De veldtogt van 1544 werd door den Keizer
chris- geopend met het belegeren en bemaitisen van
'I us ,, i. " '
1544. Luxemburg, door Graaf willem van fursten-
BURG ; terwijl de Keizer zelf, na eeiiige over-
winningen, het beleg voor St Difter'm Cham^
pagne (thans in het departement de la Haute Mar^
nè^ floeg. Op den negenden dag van het beleg
werd den Prins van Oranje, (rené van chalons.
Heer van Breda) in de loopgraven zijnde, door
eenen fteen het fchouderblad verbrijzeld, waar-
aan hij in den ouderdom van Üechts twee en
dertig iaren overleed; géene wettige kinderen
hebbende, verklaarde hij wilt.bm van Nasfau,
(naderhand willem i) die toen reeds elf jaren
oud was, en, gelijk martinet ze£?t, tot's Lands
verlosfing opgroeide, voor zijnen erfgenaam.
LoDEWijK van Slaand^rm, Keer van Praa^y
volgde hem op , terwijl n» de overgave van £)/-
fier y te Crêspi (eene (lod , thans in het Departe-
ment de Cife) , de vrede tusfchen den Keizer
en Franj^rljk gefloten werd, Eu zei and, echter,
bleef met dat Rijk in oorlog, het:iene onze
\ koopvaardij, hoewel wij er niets mede uit te
ftaan hadden, zeer belemmerde; zelfs namen de
Engelfchen in het volgende jaar eene aanzienlij-
ke vloot koopvaardijfchepen weg , die naar franke
rtjk gingen, om wijn te halen.
1546 ^^^ begin des jaars 154Ö, en wel op den
7den Februarij, fiierf dc firoote lutker le.eis-
Ithtn^ (eea ftadj« in de Provincie Sak/en^ van
iiet
; 1