Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VJU VOORBERIGT VÓÓR DEN EERSTEN DRUK.
tag zaï gelieven H beo&^rckden, en wtmch ik htzr-
teUjk^ dat ik ook hierin mijn dod bereiken moge 'y,
waartoe de Algoedheid zijnen zegen geve l
De schrijver.
Hflttem ^
Jiinij, iSao.
VÓÓR DEN TWEEDEN EN DERDEN DRÜK.
Ik heb hierbij niets te berigten, dan dat ik ,
zóo yeel mogelijk, dezen Druk van ingeßopene
feilen gezuiverd^ en hier en daar nog met eene
aanmerking ter opheldering heb vermeerderd; ter"
Wijl ik bet geëerd Publiek ^ en bijzonder mijnen ge-
achten Ambtgenooten, mijnen opregten dank betuig
voor de boven mijne verwachting gunflige ontvangst
Van dezen mijnen arbeid^ hartelijk wenfchendcy
dat dezelve verder veel nut [lichte. —
j. van wuk, Roeland$z.
1 latte m ,
Jaiiuarij, i8a8.
NE-