Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
■GESCHIEDENIS.. S5
ïiVLg van Heinsberg (*) gaf dei Prins gelegenheid. Jaar na
om Henegouwen te dekken, en hen dus te Ihii-
^ 1 ÜS
ten. — De Franfche kapers hadden op zee alles 1543^
weggenomen, wat zij bij onze kusten ontmoet-
ten; doch het gelukte den admiraal maximiliaam
,van Bourgond'ië in de rivier van Bourdeaux eene
geheele koopvaardijvloot deels te veroveren, eri
deels te verniel-en.
Ondertusfchen was maarten van bossem Tiiet
in het Luxemburgfche gebleven ; teruggekomen ,
bemagtigde hij in de maand Juüj de Had Amers^
fooTt bij verdrag, welke ftad de plundering voor
80,000 gulden afkocht; terwijl hij onderfcheide-
ne dorpen ledig geplunderd, en het dorp Fu^t
(bij ''i Hertogenboseh\ ^ op een huis na, in asch
gelegd had, ja zelfs geene kerken, kloosters
of nonnen van de geweldenarij zijns volks ver-
fchoond bleven. Dan Keiler karel zelf met
een talrijk leger in Gelderland gevallen, en ver-
fcheidene lieden veroverd hebbende, moest Her-
tog WILLEM van Gelder fchuid bekennen, op de
^kniën om genade bidden, en een verdrag aan-
gaan , waarbij hij Gelderland en Zutphen aan den
Keizer afllond: en nu kwam maarten van ros-
SEM ook 3n 's Keizers dienst, en de Prins van
Oranje ontving in 's Keizer» naam de hulde der
Gelderfche fteden.
De
" (*) Een fladje in het Groot-Hertogdom van den Nf
dsP'Rijn^ chan« met laken- «n nmlfabrökcn.