Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïo6 NEDERLANDS CHE
Jaar na waaronder ook vele Hollandfche en Zeeuwfche
CHkis- fchepen waren, werd door eenen zwaren itorm
TUSi
154I. beloopen, waardoor de meei»te fchepen zwaar
befchadigd en wijd en zijd verftrooid werden,
hetgene de geheele Itaking van deze onderne-
ming ten gevolge had.
De Keizer op nieuws met Frankrijk in oorlog
1541' geraakt zijnde, werd in 1542 door den Hertog
van Orleans^ op de ftad Die4enhovsn na, het
geheele Hertogdom Ltf^fewZ^z/rg-bemagtigd, fchoon
de Prins van Oranje hetzelve weldra herwon, en
verder vo'or Holland zorg droeg,
Ondertusfchen liep maarten van possem de
Meijerij af, nam Breda en het Kasteel van Hoog-
firaten bij verdrag in, en noodzaakte zelfs den
Prins, die hem te gemoet getrokken was, met
achterlating van de m«esten zijner manfchappen,
naar Antwerpen terug te trekken. Deze liad werd
door de Gelderfchen opgecischc, doch zeer goed
verdedigd, zoodat zij terug moesten trekken,
en, na eenen vruchteloozen aanflag op Leuven^
zich in het Luxmiburgjche met de Franfchen ver-
eenigden. De Priias, echter, den Gelderfchen
dezen inval willende betaald zetten, viel nog
in ditzelfde jaar in CuUk en het Geldersche Kwar-
tier Roermondy bemagtlgde verfcheidene fteden,
liep het platte land af, en deed verfcheidene
kerken plunderen. In het volgende jaar bemag-
tigden de ï'vanfchen, even als in het vSrige
jaar, ee» groot deel »au Luxemkurg; doch ,de